ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διαδικασία της Περιγραφικής Αξιολόγησης διαφέρει πολύ από τα αποτελέσματα των γραπτών (βλ. βαθμοί)!

Η Περιγραφική Αξιολόγηση ανατροφοδοτεί τη διαδικασία της διδασκαλίας ενισχύοντας το εκπαιδευτικό έργο και συνεισφέροντας στη βελτίωση των μαθητών ενώ ταυτόχρονα πληροφορεί μαθητές και γονείς για τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί.

Με βάση αυτή την αντίληψη, η αξιολόγηση αφορά τη συλλογή, την ερμηνεία και την αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία, αλλά και τα αποτελέσματα της μάθησης, εστιάζοντας σε δύο βασικές προσεγγίσεις:

α) την αξιολόγηση της μάθησης και
β) την αξιολόγηση για τη μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι καθηγητές μας ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ:

συλλέγουν «ενδείξεις», «τεκμήρια», «αποδεικτικά στοιχεία» σχετικά με τη μαθησιακή πορεία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη των μαθητών σε μια συνεχή βάση και

συνθέτουν το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή με σκοπό έναν προσανατολισμό ανατροφοδοτικού χαρακτήρα.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, στις συγκεντρώσεις γονέων, οι γονείς παραλαμβάνουν ένα έντυπο ανά μάθημα, με το οποίο ενημερώνονται με βαθμό αλλά και περιγραφικά για τις αποδόσεις – ικανότητες των παιδιών τους. 

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι καθηγητές αξιολογούν καθημερινά τους μαθητές αν έχουν μελετήσει-προετοιμαστεί για το μάθημα της ημέρας και το καταγράφουν σε ειδική φόρμα. Έτσι ο γονέας έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για οποιαδήποτε ημέρα, όποια ώρα το θελήσει, είτε ερχόμενος στο Φροντιστήριο είτε online με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη!

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε μερικές από τις πληροφορίες σας και για την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο "Αποδέχομαι" θα επιτρέψετε τη χρήση των cookies.
English EN
Accessibility