Είμαστε οι καλύτεροι και με πιστοποίηση!

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Πιστοποιημένοι από την TUV AUSTRIA HELLAS

Πιστοποιημένοι από την TUV AUSTRIA HELLAS

Η τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 περιλαμβάνει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης για το οποίο έχουμε πιστοποιηθεί από το 2015.

Το ΕΛΟΤ 1433 εστιάζει στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους του εκπαιδευόμενου. Βάσει των στοιχείων αυτών δομείται το πρόγραμμα, παρακολουθείται και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του.

Πιο αναλυτικά αυτό σημαίνει ότι τα φροντιστήριά μας έχουν πιστοποιηθεί ότι:

  • Δίνουν έμφαση στους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών και των γονέων
  • Ελέγχουν συστηματικά την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Δεσμεύονται για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής και ελέγχονται με προκαθορισμένη συχνότητα από ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.

Επιπρόσθετα, οι γονείς και οι μαθητές αξιολογούν τις παροχές των φροντιστηρίων μας συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Παράλληλα, αξιολογείται το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό τόσο από τους μαθητές όσο και από τη διεύθυνση σπουδών.

Η ανατροφοδότηση που δεχόμαστε από τις αξιολογήσεις μάς βοηθά να παραμένουμε οι καλύτεροι!

Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε μερικές από τις πληροφορίες σας και για την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο "Αποδέχομαι" θα επιτρέψετε τη χρήση των cookies.
English EN
Accessibility